Trobud tar over for Balsfjord Budservice

trobud_header2Trobud har f.o.m. i dag overtatt kjøringen til Balsfjord Budservice. Partene har i mange år samarbeidet på transportsiden og når eieren av Balsfjord Budservice ønsket å trappe ned var det naturlig for Trobud å ta over driften og kundene deres.

For kundene betyr dette ikke store forandringen da Trobud viderefører de rutene og den transportløsningen som har vært frem til i dag. De fleste ansatte vil bli med på «lasset» over til Trobud, og vil fortsette sitt vanlige arbeid der. I løpet av høsten vil funksjonen til kontoret til Balsfjord Budservice også bli lagt helt inn under kontoret til Trobud. Rutinene vil mer eller mindre bli uforandret.

«Ved overtagelsen av Balsfjord Budservice sin kjøring vil dette øke og bedre Trobud sin utbredelse og transportløsninger både i Tromsø og i distriktet», sier daglig leder Ørjan Sandvik Hansen i en kommentar. «Vi vil etterstrebe oss i å videreføre den gode jobben Balsfjord Budservice har gjort i mange år. I tillegg var det vktig for oss at de fleste ansatte og deres rutiner blir videreført inn i Trobud», fortsetter Hansen.

Comments are closed.